Karriere

Oppsteg er en solid og trygg plattform for de som ønsker å ta steget opp og ta ut sitt fulle profesjonelle potensial.

Prosjektledere

Teamspillere som leder og liker å være sentrale i å skape verdier ved å bruke mye av seg selv i det daglige arbeidet.

Til de som vil mer enn gjennomsnittet, tilbyr vi utfordringer som inspirerer, gir kontinuerlig utvikling og autonomi som passer til selvdrevne profesjonelle.

Fagpersoner

Finans-/prosjektkontrollere
Planleggere
Dokumentstyring
Prosjektingeniører innen elektro, automasjon, digitalisering, prosess og mekaniske fag.

Felles for stillingene er evne og vilje til å ta eierskap til prosesser og systemer, herunder interesse for å arbeide både selvstendig og i team.

Lederteam

Vi bygger et lederteam på 3-5 nøkkelpersoner som sammen skal realisere potensialet i Oppsteg.

I styret og ledelse har vi allerede noen av de som har lykkes best med å bygge kompetansemiljøer på Vestlandet. Vi ønsker å høre fra deg dersom du ser deg som en i dette teamet.

Vi jakter kontinuerlig på de som passer inn i Oppsteg. Kontakt oss om du er fristet til å ta steget!