Typiske oppgaver

Verdien av å bruke våre eksperter blir større jo tidligere vi blir koblet inn i prosjektet.

Forstudie / Forprosjekt

Strukturerer problemstillingene og klargjør beslutningsgrunnlag

Planlegging og mobilisering

Definerer prosjektmodell, kontraktsstruktur, prosesseer, prosedyrer og digitale støttestystemer. Starter etablering av team for gjennomføring.

Gjennomføring

Sikrer at prosjektorganisasjonen får gjennomføringskraft i form av kompetanse, energi og kultur.

Ta kontakt for å diskutere ditt prosjekt!