Utfordringer vi løser

Verden står overfor store omstillinger til grønnere og mer effektive løsninger – basert på naturgitte fortrinn. Mange av disse sprangene krever store investeringer som best løses som prosjekter.

Noen eksempler på prosjektområder:

Grønnere
energibærere

Grønnere
produksjon
av metaller

Grønnere
matproduksjon

…og vi har i dag ni eksperter i sentrale roller i flere av disse både i Norge og Skandinavia.