Vår tilnærming

Oppsteg Execution Model er basert på omfattende erfaring og velprøvd metodikk – tilpasset ditt prosjekt.

Strategi for suksess-
faktorene

Tilpasning til
prosjektets
størrelse

“People
skills”

Teknologisk
kompleksitet
og modenhet

Prosjektets
egne
ressurser

Digitale styringsverktøy

Disiplinert
strukturert
arbeidsform

Prosjekteiers
holdning
til risiko

Ta kontakt for en uforpliktende prat om ditt prosjekt!